Velkommen til Grønn Teknologi Norge!

Verden er inne i et paradigmeskifte, et bevissthetsskifte, som vil endre på veldig mye av det vi i dag tar som en selvfølgelighet. Alle lag i samfunnet vil bli påvirket, men noen områder skiller seg spesielt ut ved å allerede ha kommet et godt stykke på vei i den prosessen. Dette gjelder energi-, samferdsel- og byggsektoren. 

Grønn Teknologi Norge er en "fødselshjelper" i dette "grønne skiftet". Firmaet ønsker å bidra til både en økt bevisstgjøring om hva som ligger foran oss, og synliggjøre tekniske muligheter og løsninger innenfor energi, samferdsel og boliger. Vi vil også ha fokus på utøvende økologiske prinsipper, som kan føre til et balansert fotavtrykk innenfor vår livsviktige natur. 

Vi hjelper deg med byggtekniske oppgraderinger, finner nye løsninger og foretar mulighetsstudier!