Noen referanser som gir et innblikk i spennvidden på oppdrag:

Bolighus, Bærum
Utarbeidet rapport med løsninger for: En helhetlig "grønn" off-grid løsning; solstrøm og solvarme, batteriløsning, bruke oljefyren med bioolje, bergvarme, vind, vedovn med vannkappe.

Gårdsbruk, Modum
Utarbeidet rapport for: Oppgradering av energisystemet. Prosjektert en integrert solvarmeløsning inn i det eksisterende vannbårne energisystemet med en vedkjele som hovedkilde.

Sameie, 10 seksjoner, Oslo:
Prosjektledelse for totalrenovering av en bygård fra 1870-årene; fasader, skorsteiner, trappeløp, kjeller, elektroskap m.m.

Bolighus, Førde
Engasjert i planleggingsstadiet av et nytt plusshus. Prosjektledelse og installasjonsarbeider av et solstrømanlegg på taket. Smartstyring av strømforbruket.

Borettslag, 72 seksjoner, Oslo
Prosjektledelse for etablering av balkonger i 65 seksjoner. 

Gårdsbruk, Fredrikstad
Konseptutredning med rapport for utvikling av tomt og driftsbygninger; fornybare energiløsninger, energieffektiviseringstiltak og mulige forretningskonsept.

Å engasjere en prosjektleder lønner seg ofte på sikt, og sparer tiltakshaver for mye arbeid.
Løsninger blir verifisert og kvalitetssikret, og arbeider underveis blir fulgt opp på en profesjonell måte.
Slik unngås evt. mangler/tabber som kan forkorte levetiden av prosjektet.